Interiör från Beckomberga Sjukhus
Foto: Johan Fredin-Knutzén

FASTIGHETSÄGARE & BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Behöver ni hjälp med ombyggnad, lokalanpassning eller nya idéer för utveckling av en befintlig fastighet?
Kanske det finns möjligheter till ett mer ekonomiskt nyttjande av fastighetens ytor?

Vi hjälper er med inventering, analys och kalkylunderlag, samt belyser de möjligheter som finns för att ge er fastighet de bästa ekonomiska förutsättningarna för ett långt och hållbart liv. Vi kan exempelvis ge förslag på rationalisering och effektivare användning av ytor, vi utför miljö- och energianpassning, samt kan belysa potentiella utbyggnadsmöjligheter för er fastighet.

Vi utför även analys av underhållsplan och kan stötta er i planering och upphandling av entreprenad. En första kontakt, där vi kan göra en tidig bedömning om potentialen i ett tilltänkt projekt, är alltid kostnadsfri.

BYGGHERRAR & PROJEKTUTVECKLARE

Söker ni ett sakligt arkitektkontor med brett kunnande inom segmentet bostadsutveckling; oavsett plats, skala, upplåtelse- eller produktionsform?
Kanske behöver ni nya ögon på ett projekt som inte längre går att räkna hem i en förändrad marknad?

Vi hjälper er med nykter analys, rådgivning, snabba skisser och nyckeltal för era kalkyler. Vill ni utgör vi därefter en stabil partner genom upprättande av huvudhandlingar, bygglov och förfrågningsunderlag inför produktion. Vi verkar för att utforma boendemiljöer och byggnader med hög kvalitet i alla delar, och med det vardagliga livet som bärande del av inspirationen.
I våra projekt strävar vi efter en grundläggande rationalitet. Vi tror på kunskapsåterföring genom bred praktisk erfarenhet, och därför är också hela kedjan i byggprocessen betydelsefull för oss, från det tidiga utredningsarbetet, till färdig byggnad.

Omvärldsbevakning
Genom kontinuerlig bevakning av ledig kommunal mark och planerade utbyggnadsområden har vi bra kunskap om vad ett antal kommuner söker för typ av aktörer och projekt. Presentera ert bolag och er produkt för oss så kan vi matcha lämplig potentiell markanvisning där vi tror ni skulle kunna vara framgångsrika.

ENTREPRENÖRER

Har ni ett projekt som ska in i bygghandlings- och produktionsskede?
Vill ni titta på om det går att förbättra planering av ytor, samordning av stomme, och tekniska system?

Vårt tekniska kunnande i kombination med bred erfarenhet ger goda förutsättningar för en effektiv och trygg process genom projektering och byggskede. Med rätt insats för respektive uppdrag och väl genomarbetade rutiner, erbjuder vi ett effektivt samarbete med minskad risk för fel och fördröjningar.

Hör av er om ni vill ha ett konkurrenskraftigt anbud!

MARKÄGARE

Äger ni mark som ni själva vill utveckla?
Behöver ni stöd i processen eller gentemot en extern intressent?

Vi hjälper er se vilka möjligheter som finns och gestaltar de idéer ert projekt kan bygga vidare på. Beskriv ert läge och situation, och vi stöttar er i att själva äga utvecklingen av ert projekt, precis så långt ni vill ta det. Om ni på vägen vill avyttra eller minska era egna risker och insatser i projektet, så har vi ett bra kontaktnät av seriösa långsiktiga aktörer som vi kan förmedla personlig kontakt till.

HYRESGÄSTER

Behöver ni anpassa era lokaler för en bättre eller mer effektiv användning?
Söker ni ett inredningskoncept eller kanske bara vill bolla era tankar med någon?

Vi har bred erfarenhet av olika typer av verksamhetsanpassningar. Vi utför även kontrolluppmätningar och skapar ett skräddarsytt ritnings- och marknadsföringsmaterial av er lokal.