Vad gör vi?

Vi är ett arkitektkontor med god och lång erfarenhet av att gestalta och utveckla bra boendemiljöer. Utöver projektering av nybyggnation jobbar kontoret med renoverings- och ombyggnadsprojekt, vård- och äldreboenden, samt skisser och utredningar i olika skalor och inom varierande områden. Verksamheten präglas en hög grad av genomförbarhet i projekten och delaktighet i alla skeden. Vi erbjuder det mindre kontorets format med brett kunnande hos alla medarbetare, korta ledtider och långsiktighet i våra engagemang.
Söker du stöd inom andra områden än arkitektur tillhandahåller vi även certifierad kompetens för:
  • BAS-P
  • Miljöbyggnadssamordning
  • Teknisk Beskrivning
  • Tillgänglighetssakkunnig

Vad är viktigt för oss?

Rits Arkitekter har ambitionen att utforma boendemiljöer och byggnader av hög kvalitet med det vardagliga livet som bärande del av inspirationen. I våra projekt strävar vi efter en grundläggande rationalitet. Vi tror på kunskapsåterföring genom bred praktisk erfarenhet, därför är hela kedjan i byggprocessen betydelsefull för oss - från tidig utredning till färdig byggnad. Nyfikenheten och viljan till förståelse för vår föränderliga omvärld driver oss framåt.

Jobba hos oss

Vi vill att våra medarbetare tar för sig och utvecklas. Därför eftersträvar vi en platt organisation som tillåter mycket eget ansvar och vi ser gärna att man bidrar med ett personligt avtryck. Eftersom vi är ett mindre kontor har du större möjligheter att få påverka och medverka i hela processen, från idé till färdig byggnad.

Är du på jakt efter ett spännande och utvecklande nytt sammanhang? Skicka CV och portfolio, samt skriv några rader varför du skulle vilja arbeta hos oss: jobb@ritsarkitekter.se

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur vi jobbar med miljö, kvalitét och ansvar, eller vilka metoder och verktyg vi använder? Kontakta oss gärna!