Vad vi gör

Rits Arkitekter är ett arkitektkontor med god och lång erfarenhet av att gestalta och utveckla boendemiljöer. Utöver utveckling och projektering av bostäder så arbetar vi även med samhällsfastigheter, vård- och äldreboenden. Vi jobbar med utredningar och projektering för nybyggnation, samt för renoverings- och ombyggnadsprojekt. Verksamheten präglas av en vilja till hög grad av genomförbarhet och fysisk realisering av de projekt vi jobbar med, och vi är gärna delaktiga från tidig utredningsskiss till färdig byggnad. Vi erbjuder det mindre kontorets format, med korta ledtider, brett kunnande i alla skeden och långsiktighet i våra engagemang. Vi är baserade i Stockholm men åtar oss uppdrag i hela landet.

Söker ni stöd inom andra områden kan vi även tillhandahålla tjänster kring:
  • Tillgänglighet
  • Teknisk beskrivning
  • Miljöbyggnadssamordning
  • Nyckeltal för beräkningar
  • Visualisering
  • BAS-P

Viktigt för oss

Vi verkar för att utforma boendemiljöer och byggnader med hög kvalitet i alla delar, och med det vardagliga livet som bärande del av inspirationen. I våra projekt strävar vi efter en grundläggande rationalitet. Vi tror på kunskapsåterföring genom bred praktisk erfarenhet, och därför är också hela kedjan i byggprocessen betydelsefull för oss, från det tidiga utredningsarbetet, till färdig byggnad.

Jobba hos oss

Vi vill att våra medarbetare ska utvecklas och kunna ta egna initiativ. Därför eftersträvar vi en inkluderande organisation som tillåter mycket eget ansvar och möjlighet för alla att kunna bidra med ett personligt avtryck. Eftersom vi är ett mindre kontor har medarbetarna stora möjligheter att påverka och medverka i hela processen, från idé till färdig byggnad.

Är du själv på jakt efter ett spännande och utvecklande nytt sammanhang? Skicka oss CV och portfolio, samt skriv några rader varför du skulle vilja arbeta hos oss till: jobb@ritsarkitekter.se

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur vi jobbar med miljö, kvalitét och ansvar, eller vilka metoder och verktyg vi använder? Kontakta oss!